03.05.2010

Conferinţă de teologie pe tema familiei

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL
„Etica creştină a familiei
în postmodernitate”

Joi, 06 mai 2010
8.30 – Micul dejun 9.30 – Deschiderea oficială – Cuvânt de salut adresat participanţilor din partea I.T.P, Pastor Lector univ. drd. Emil Meştereagă
9.35 – 13.30 - Prima sesiune, Moderator: Presbiter Lector univ. dr. Ciprian Terinte
Lector univ. dr. Charlie (Tchavdar) Hadjiev (Bulgarian Evangelical Theological Institute, Associate Regional Secretatry Europe at International Fellowship of Evangelical Students): „’Except in the case of adultery…’ – The unfaithful wife in Hosea chs 1-3.”
Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Familia şi responsabilitatea corporativă în Israelul antic”
Conf. univ. dr. Marcel Macelaru (Evanđeoski teološki fakultet/ Evangelical Theological Seminary, Osijek, Croaţia): „The ‘Father’ Metaphor for God in the Old Testament with Implications for the Contemporary Family”
14.20 – 17.00 - A doua sesiune,
Moderator: Pastor Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu
Presbiter Conf. univ. dr. Dănuţ Jemna (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi): „Distincţia Masculin – Feminin şi sensul omului în perspectiva antropologiei Sf. Irineu de Lyon”
Pastor Conf. univ. dr. Iacob Coman (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Perspectiva dogmatică despre imagine şi imaginaţie cu privire la Chip şi/sau familie”

Vineri, 07 mai 2010
9.00 – 13.00 – A treia sesiune, Moderator: Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş
Pastor Conf. univ. dr. Alex Neagoe (Universitatea de Vest din Timişoara): „Asistenta socială şi spirituală a familiei”
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Etica divorţului şi a recăsătoriei din perspectiva Domnului Isus şi a Sf. Apostol Pavel – ca normă pentru familia postmodernă”
Drd. Daniel Oprean (Centru Areopagus, Timişoara): „Modelul perihoretic al familiei: o reflecţie teologică”

Niciun comentariu: