29.11.2008

Aparitie editoriala : Revista "Ethos pentru familie" nr 4/2008

Revista Ethos a împlinit anul acesta 25 de ani de apariţie neîntreruptă în limba germană. Din 1995 revista apare şi în limba română. Ea este tipărită în Elveţia şi poate fi citită şi în limbile maghiară, cehă şi slovacă.

Ethos se adresează întregii familii, analizează din perspectivă biblică şi apreciază după etaloanele biblice tendinţele actuale ale societăţii care se răsfrâng asupra vieţii noastre. De aici şi numele revistei: ethos (gr.) înseamnă atitudine morală generală; baza morală a unui om sau a unei societăţi, care constituie fundamentul voinţei şi acţiunii; totalitatea normelor şi valorilor etico-morale.

Ethosul biblic înseamnă: Cuvântul lui Dumnezeu, fiinţa şi modul Său de a acţiona, aşa cum ne sunt revelate în Biblie, constituie pentru noi etalonul absolut şi unic în toate întrebările credinţei şi ale vieţii. Gândirea omenească, acţiunile oamenilor, sistemele lor de valoare, motivele şi obiceiurile sunt măsurate după acest etalon obligatoriu (ethos).

Niciun comentariu: